Tam Metin Gönderi Duyurusu

Değerli Katılımcılarımız,

NAFoST2023 Kongresine olan ilginiz ve katılımınız için tekrardan teşekkür ederiz.  Kongremizde sözlü veya poster olarak sunulan tüm bildirilerin tam metinleri “Gıda Bilimi ve Teknolojisinde Yenilikçi Yaklaşımlar kapsamında Çalışmalar” başlıklı kitabımızda kitap bölümü olarak yayınlanacaktır. ISBN numarası alınacak olan Türkçe e-kitabın basımı, doçentlik ve akademik teşvik kriterleri bakımından tanınmış uluslararası yayınevi statüsünde yer alan SİDAS Medya tarafından yürütülecektir. Kitabımız için eser kabul başvurularına açıldığını memnuniyetle duyurmak isteriz. Yönlendirici olması için tam metin yazarken dikkat etmeniz gereken noktalar aşağıda listelenmiştir. Sorularınız için bizlere congress@nafost.org mail adresinden ulaşabilirsiniz.

Tam Metin Bildiriminde Dikkat Edilecek Hususlar

 1. Tam metin bildirimi için son gönderim tarihi 15 Kasım 2023’tür.
 2. Tam metin dosyaları MS Word formatında gönderilmelidir.
 3. Tam metinlerin benzerlik oranı %20’yi geçmemesi gerekmektedir. Uygun bir program kullanarak metinlerinizin benzerlik oranı raporunu metinlerinizle beraber tarafımıza göndermeniz (congress@nafost.org ) gerekmektedir.
 4. Tam metin başlıca şu kısımlardan oluşmalıdır: Başlık, Yazar İsimleri, Adresleri, İletişim Bilgileri, Yazışmalardan Sorumlu Yazarın E-posta adresi, Özet, Giriş, Materyal ve Metot (gerekiyorsa), Sonuç, Teşekkür (gerekiyorsa), Kısaltmalar (gerekiyorsa), Kaynaklar. Tam metin tablo, şekil ve kaynaklar da dahil olmak üzere 10 sayfayı geçmemelidir.
 5. Basılacak kitap 17 cm x 24 cm boyutunda olacağı için sayfa ebatları buna göre ayarlanmalıdır. Sayfanın kenar boşlukları her yönden 1.75 cm olmalıdır.
 6. Tam metin bildirisinde kullanılacak yazı tipi Times New Roman, yazı boyutu 11 punto ve tek satır aralığıdır.
 7. Tablo başlıkları, tablonun üzerinde belirtilmeli, numara verilmeli, ilk harf büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
 8. Şekil başlıkları, şeklin altında belirtilmeli, numara verilmeli, ilk harf büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
 9.  Grafikler resim şeklinde olmamalı, kitap formatına uygun olacak şekilde düzenlenebilir olmalıdır.
 10. Kısaltma ve birimlerde, Uluslararası geçerli olan birimler ve kısaltmalar kullanılmalıdır.
 11. Metin içi atıflar ve kaynaklar kısmı APA formatında hazırlanmalıdır. Metin içi kaynak gösterim, atıfta bulunulan eserin yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve yayın yılının eklenmesini suretiyle yapılmalıdır. Ayrıca, üç kişiden çok yazarlı metinlere atıf yaparken “vd.” kullanılmalıdır (Kernis vd., 1993).
 12. Kaynaklar bölümünde alfabetik olarak ve yazarların soyadlarına göre sırala yapılmalıdır. Kaynakların yazımında aşağıdaki örnek yazım biçimleri kullanılmalı ve makalelerin yayınlandığı dergi isimleri kısaltma kullanılmadan ve italik olarak yazılmalıdır.

Makale

Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., Harlow, T. ve Bach, J. S. (1993). There’s more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65(6), 1190-1204. https://doi.org/10.1037/0022-3514.65.6.1190

Kitap

Kılıç, S. (2001). Süt Endüstrisinde Laktik Asit Bakterileri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ege Üniversitesi Matbaası, Bornova, İzmir.

Kitap Bölümü

Gibson, G.R., Saavedra, J.M., MacFarlane, S., MacFarlane, G.T. (1997). Probiotics and Intestinal Infections. In Probiotics 2: Applications and Practical Aspects, Edited by R. Fuller, Chapman & Hall, 2-6 Boundary Row, London SE1 8HN, England, 212p.

Kongre-Sempozyum Bildirisi

Gürsoy, O., Akdemir, O., Hepbaşlı, A., Kınık, Ö. (2004). Recent situation of energy consumption in Turkey dairy industry. International Dairy Symposium: Recent Developments in Dairy Science and Technology, May 24-28, 2004, Isparta, Turkey, Book of Proceedings, 10-16p.

Saygılarımızla,

Organizasyon Komitesi

NOT: Kongrede sunulan bildiri özetinizi “Akademik Gıda” dergisine İngilizce tam metin çalışma olarak gönderebilirsiniz. Tüm başvurular Akademik Gıda dergisinin hakem denetimi kurallarına göre değerlendirilecektir.