Kongre Programı

28 Eylül 2023/Perşembe – 1. Gün

09.00 – 10.10

Kayıtların alınması- İYTE Tümleşik Araştırma Merkezi (TAM)

10.10 – 11.00

Açılış Kokteyli- Bilim Parkı

11.00 – 11.20

Doç. Dr. Ayşe Handan BAYSAL- İYTE Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı

11.20 – 11.40

Ege İhracatçı Birlikleri Temsilcisi

11.40 – 12.00

Prof. Dr. Yusuf BARAN- İYTE Rektörü

12.00 – 13.30

Öğle Yemeği

Salon 1- İYTE Kütüphane Gösteri Merkezi

1.       Oturum: Beslenme ve Nütrigenomik – Biyoaktif Bileşenler ve Mikrobesinler

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Şebnem ŞİMŞEK, Dr. Öğr. Üyesi Esra TUNÇER

13.30 – 14.00

Davetli Konuşmacı: Cem KURT, Dimes Gıda San. Ve Tic. A.Ş.

14.00 – 14.20

Hamdiye MÜFTÜOĞLU

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Siyah Çay İşleme Atığından Biyoaktif Bileşen Ekstraksiyonu

14.20 – 14.40

Filiz BAŞER

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Yüksek Glikoza Bağlı Obezite Modelinde Çinkonun Bağırsak Fizyolojisindeki Rolü

14.40 – 15.00

Melike Beyza ÖZDEMİR

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Fermantasyon İşleminin Fındık Küspesi Proteinlerinin Biyoaktif Özelliklerine Etkisi

15.00 -15.30

Kahve Molası

15.30 – 15.50

Hülya İLYASOĞLU BÜYÜKKESTELLİ

Ege Üniversitesi

Sürdürülebilirlik Yaklaşımı Açısından Beslenme Rehberlerinin Mevcut Durumu ve Geleceğe Yönelik Öneriler

15.50 – 16.10

Türkan UZLAŞIR

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Spirulina platensis’in Biyoaktif Kompozisyonu ve Antioksidan Aktivitesinin Farklı Ekstraksiyon Teknikleri İle Belirlenmesi

16.10 – 16.30

Hatice Kübra ŞAŞMAZ

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Gaziantep ve Kastamonu Sarımsağından Siyah Sarımsak Üretiminde Biyoaktif Özelliklerdeki Değişimlerin Belirlenmesi

16.30 – 16.40

POSTER OTURUMU- İYTE TAM Binası

16.40 – 17.00

Salon 2- İYTE TAM Konferans Salonu

2.       Oturum: Gıdalarda Temel İşlemler – Yeni Gıda İşleme Teknolojileri – Endüstri 4.0 ve Dijitalleşme

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Ahsen RAYMAN ERGÜN, Dr. Öğr. Üyesi Semanur YILDIZ

13.30 – 14.00

Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Mehmet Pala, Haliç Üniversitesi

14.00 – 14.20

Pelin SALUM ERBAY

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Kazein hidrolizatı yüklü çift katlı emülsiyonların tasarımı ve proses optimizasyonu

14.20 – 14.40

Gülce ERTEK

Işık Tarım Ürünleri ve Tic. A.Ş.

Gıda Endüstrisinde Sürdürülebilirliğe Yönelik Yaklaşımlar

14.40 – 15.00

Şule ÖZTÜRK

Ege Üniversitesi

 

Köpük Kurutma Yöntemiyle Mandalina Suyu (Citrus reticulata L.) Tozu Eldesi: Üretim Koşullarının Optimizasyonu ve Farklı Kurutma Tekniklerinde Kurutma Kinetiklerinin İncelenmesi

15.00-15.30

Kahve Molası

15.30 – 15.50

Yadigar SEYFİ CANKAL

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

UV-LEDlerin Mikrobiyal İnaktivasyon Mekanizmaları ve Sıvı Gıdalarda UV-LED Uygulamaları

15.50 – 16.10

Hamza BOZKIR

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Vakumlu Mikrodalga Kurutucu Sistemi ile Kayısının Kurutulması ve Optimizasyonu

16.10 – 16.30

Semanur YILDIZ

Sakarya Üniversitesi

Soğuk Sıkım Antep Fıstığı Posasından Ultrases Destekli Ekstraksiyonla Protein Eldesinin Optimizasyonu

16.30 – 17.00

POSTER OTURUMU

29 Eylül 2023/Cuma – 2. Gün

Salon 1- İYTE Kütüphane Gösteri Merkezi

3.       Oturum: Gıda Biyoteknolojisi – Biyoproses Mühendisliği

Oturum Başkanları: Dr. Öğr. Üyesi Seval DAĞBAĞLI, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Selim ŞILBIR

09.00 – 09.30

Davetli Konuşmacı: Buket Yalçın Şahyar, Işık Tarım Ürünleri ve Tic. A.Ş.

09.30 – 09.50

Erva PARILDI

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Rekombinant DNA Teknolojisiyle Üretilen Enzimler Kullanılarak Polisakkaritlerden Nadir Şeker Üretimi

09.50 – 10.10

Büşra ÇETİNKAYA

Ege Üniversitesi

Atık Ekmekten Gluconacetobacter xylinus ile Mikrobiyal Selüloz Üretimi

10.10 – 10.30

Kahve Molası

10.30 – 11.00

Ayşe Nur AKGEDİK

Ege Üniversitesi

Kenevir unundan biyoaktif peptitlerin üretimi ve biyoaktivitelerinin belirlenmesi

11.00 – 11.20

Ömer GÜLER

Iğdır Üniversitesi

Tarımsal Bir Atık Olan Pirinç Kabuğundan Etanol Üretim Evresi ve Aşamaları

11.20 – 11.40

Gizem TAYLAN YALÇIN

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Düşük Frekans Ultrases ve Yıkama İşleminin Ispanaklardaki C. difficile, TAMB ve Enterobacterales Yüküne Etkisi

11.40 – 12.00

Poster Oturumu

12.00 – 13.30

Öğle Yemeği

4.       Oturum: Gıda Mikrobiyolojisi ve Gıda Güvenliği – Fonksiyonel Besinler, Probiyotikler, Prebiyotikler

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Şeniz KARABIYIKLI ÇİÇEK, Doç. Dr. Pınar KADİROĞLU KELEBEK

13.30 – 14.00

Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Hami ALPAS, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

14.00 – 14.20

Mukaddes ARIGÜL APAN

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı

Kestane Ballarının Mineral Madde Profili

14.20 – 14.40

Eda ŞENSU

İstanbul Teknik Üniversitesi

Ulva rigida Makroalginden Enkapsüle ADE-I İnhibitör Peptitlerin ph ve Isıl Stabilitesinin Araştırılması

14.40 – 15.00

Ecem AYDIN

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Tarhana Örneklerinden Elde Edilen Postbiyotiklerin Antimikrobiyal Potansiyeli

15.00-15.30

Kahve Molası

15.30 – 15.50

Hilmiye ÖZGENÇ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Lactobacillus casei ile Teff bazlı probiyotik fermente peynir altı suyu içeceği geliştirilmesi

15.50 – 16.10

Şeyda CANCI

Abalıoğlu Lezita Gıda San. A.Ş.

Yenilebilir Kaplama ve Allisinin Tavuk Etinin Raf Ömrüne Etkisi

16.10 – 16.30

Pınar KADİROĞLU KELEBEK

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Proniozomal Zeytin Yaprağı Ekstraktlarının Fonksiyonel Yoğurt Üretiminde Kullanım Potansiyelinin Değerlendirilmesi

16.30 – 16.40

Poster Sunumları Oylaması ve Ödül töreni

16.40 – 17.00

Kapanış konuşması-Arda SERPEN/DÖHLER

Salon 2- İYTE TAM Konferans Salonu

5.       Oturum: Gıda Doğrulama ve İzlenebilirlik – Gıda Paketleme Teknolojileri

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Derya ALKAN

09.00 – 09.30

Davetli Konuşmacı: M. Zeki SARIBEKİR, Ambalaj Sanayicileri Derneği

09.30 – 09.50

Esra KOCA

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Karabuğday Nişasta-Kaprik Asit Kompleksinden Üretilen Filmin Optimizasyonu ve Karakterizasyonu

09.50 – 10.10

Bengünur KUTLU

Işık Tarım Ürünleri ve Tic. A.Ş.

Gıda Ambalajlarında Sürdürülebilirlik Yaklaşımları

10.10 – 10.30

Kahve Molası

10.30 – 11.00

Gizem ÖZDEM

Fazla Gıda A.Ş.

Gıda İzlenebilirlik Sisteminde Soğuk Zincir Takibi Üzerine Vaka İncelemesi

11.00 – 11.20

Gizem Simge KILINÇ

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Nar Ekşisi Soslarında Otantisite Tespiti

11.20 – 11.40

Çağrı ÇAVDAROĞLU

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Pekmezde Tağşişin Tespit Edilmesinde Hedefsiz Analiz Yöntemlerinin Kullanılması

11.40 – 12.00

Poster Oturumu

12.00 – 13.30

Öğle Yemeği

6.       Oturum: Gıda Kimyası – Gıdalarda Duyusal Kalite – Gıda Reolojisi ve Tekstür – Gıda Katkı Maddeleri ve Nanoteknoloji

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Levent Yurduer AYDEMİR, Doç. Dr. Hamza BOZKIR

13.30 – 14.00

Davetli konuşmacı: İlgün KURUCU EKİNCİ, Novozymes Enzim Dis Tic. Ltd. Sti

14.00 – 14.20

Durmuş ÖZDEMİR

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Gıda Analizde Genetik Algoritma Temelli Kemometrik Yaklaşımlar: Çok Değişkenli Kalibrasyon, Kümele, Sınıflandırma ve Ötesi

14.20 – 14.40

Yaşar Özlem ALİFAKİ

Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü

Üvez (Sorbus domestica L.) Mikrokapsüllerinin FTIR, Partikül Boyutu, SEM ve DSC ile Karakterizasyonu ve Model Kek Ürünlerinde Pişirme Stabilitelerinin Değerlendirilmesi

14.40 – 15.00

Pelin POÇAN

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

Farklı Şeker ve Tatlandırıcı Türlerinin Agar-Agar Bazlı Yumuşak Şekerlerin Kristalinite ve Tekstürü Üzerine Etkileri

15.00-15.30

Kahve Molası

15.30 – 15.50

Gülen MEZRELİ

Polen Gıda Un ve Gıda Katkı Maddeleri

Farklı Hidrokolloidal Sistemlerin Şeker Hamuru Performansı Üzerine Etkisi

15.50 – 16.10

Sevgin DIBLAN

Tarsus Üniversitesi

Maillard Reaksiyonu ile Protein-Karbonhidrat Konjugatlarının Üretiminde İşlem Parametrelerinin Etkisinin Belirlenmesi

16.30 – 16.40

Salon 1 – Poster Sunumları Oylaması ve Ödül töreni

16.40 – 17.00

Kapanış konuşması-Arda SERPEN/DÖHLER