Prof. Dr. Yusuf Baran

Enstitümüz ev sahipliğinde “Gıda Bilimi ve Teknolojisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi ”ni ilk kez düzenliyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her alanda öncü rol üstlenen Enstitümüz; insanlığın problemlerine sürdürülebilir çözümler üretmek amacıyla nitelikli insan kaynağı yetiştirmekte ve ileri düzeyde bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Gezegenimizin iklim değişikliği, temiz suya erişim, gıda arzı gibi konular insan hayatını birinci derecede etkilemektedir. Hızla artan nüfusa karşın gıda kaynaklarının yetersiz kalması ve gıdaya erişimde yaşanılan adaletsizliğe çözüm üretmek için bilim insanları çevreye duyarlı, tüketici odaklı, sürdürülebilirliği sağlayan, kıtlık ve gıda israfıyla mücadele eden yenilikçi yaklaşımlar geliştirmeye çalışmaktadır.

Kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle gıda kaynaklarının yetersiz kalmasının yanı sıra dünyamızda açlık ve obezite gibi insan hayatını tehdit eden sorunlarımız da mevcuttur. Biz bilim insanları hem bu konulara çözüm üretmek ve geliştirmekle hem de gıda alanında değişen çevre koşullarına uyumlu ve sürdürülebilir yeni teknolojiler geliştirmekle sorumluyuz.

Gıda Bilimi ve Teknolojisi konusunda çalışan bütün araştırmacılarımızı ve bilim insanlarımızı, sanayi kuruluşlarımızı ve üreticilerimizi bu konuda yürütülen araştırmalar kapsamında fikir alış verişinde bulunmaya, güncel çalışmalarını paylaşmaya, Türkiye’nin en güzel kampüsüne, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüne davet ediyorum.

Saygı ve Selamlarımla