Doç. Dr. Ayşe Handan Baysal

Ülkemizin kalkınmasında ve gelişmesinde çok önemli bir rol oynayan disiplinlerarası ortaklığın meydana getirdiği bir üst bilim dalı olan Gıda Mühendisliği; matematiksel ve doğal bilim dallarından, teorik bilimsel bilgi, deneysel uygulama ve bu yollarla kazanılmış bilgileri akıllıca kullanarak, doğanın sahip olduğu kaynakları ve kuvvetleri verimli ve etik bir şekilde insanlık yararına sunmak üzere sağlıklı ve ekonomik olan yöntemler geliştiren bir meslektir.

Gıda Bilimi ve Teknolojilerinin hızla gelişmesinde mühendislik çözümleri büyük rol oynamaktadır. Temelde işi sorun çözmek olan insan yaklaşımı, mühendislik  yaklaşımıdır ki; bu yaklaşım sorunları  çözebilmek  için görülmeyeni  görerek, düşünülmeyeni bularak, optimum ve sürdürülebilir çözümleri hedeflerken maksimum faydayı çıkarabilmek için gerekli  olan  bilim  ve  matematiğin uygulanmasıdır diyebiliriz.

Teknolojik süreçlerde sürdürülebilir çözümler, daha güvenli, daha sağlıklı, daha kaliteli, daha lezzetli, besin değeri yüksek ürünlerin üretimi ve yan ürünlerin kullanımı için daha verimli teknolojik yöntemler arayışı gıda endüstrisinin ekonomik büyümesi için de fırsat sunmaktadır. Verimli gıda kaynağı kullanımı, daha az toprak, daha az girdi kullanımı hem çevresel ayak izini hem de iklim değişikliği etkisini en aza indirirken daha düşük enerji ve su gereksinimleriyle daha iyi ürünler elde etmek için yeni veya optimize edilmiş geleneksel gıda işleme teknolojileri ve uygulamaları gerektirir. Dünya çapında artan insan nüfusu, tüketicilerin besin değeri yüksek ve biyolojik olarak aktif bileşikleri içeren ürünlere yönelik gereksinimleri ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için artan, tam besin değeri olan gıda talebini artırmaktadır. Bu nedenle, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gıda Mühendisliği Bölümü olarak düzenlediğimiz “Gıda Bilimi ve Teknolojisinde Yenilikçi Yaklaşımlar” başlıklı kongremizde yenilikçi teknolojik yaklaşımlar, ürün tasarımı ve geliştirme, yeşil ve çevre dostu biyoteknolojik ve biyoproses süreçler alanlarındaki araştırmalar ve gıda üretim sürecinde sürdürülebilir teknolojik çözümlerle ilgili orijinal bilimsel araştırma çalışmalarına ve incelemelere odaklanılacaktır.

Gıda bilimi, teknolojisi, reolojisi, ambalajlama, izlenebilirlik, biyoteknoloji, beslenme, nutrigenomik ve dijital teknolojiler gibi çeşitli konuların ele alınacağı bu kongrede, gıda endüstrisindeki profesyonelleri, araştırmacıları, gıda bilimi ve teknolojisi alanında çalışan akademisyenleri, girişimcileri ve bilim insanlarını, lisans ve lisansüstü öğrencileri bir araya getirerek bilimsel bilgi aktarımı, iş birliği ve yeni fikirleri paylaşmayı  amaçladığımız kongremize davet eder ve bilimden güç alarak birlikte olmayı dileriz.

Doç. Dr. Ayşe Handan Baysal